EDGELANDERS - Amsterdam On Trial

Edgelanders is een project van Ehsan Fardjadniya en Raul Balai. Het project gaat uit van het standpunt dat het stadsbestuur van Amsterdam verplicht is om iedereen onvoorwaardelijk onderdak te bieden, inclusief de ‘ongedocumenteerden’. De stad promoot zichzelf als ‘veilige haven’ en heeft zich uitgesproken voor internationale mensenrechten.


Het stadsbestuur zou zich moeten houden aan de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens uit 2014. Onvoorwaardelijke opvang voor mensen in nood. De realiteit is echter heel anders: in de praktijk is Amsterdam tot nu toe niet in staat geweest om aan haar zorgplicht te voldoen, ondanks beloften van bestuurders gedurende de afgelopen jaren.


Edgelanders werkt aan een (fictieve) rechtszaak tegen de stad Amsterdam in 2025, om de gemeente verantwoording te laten afleggen over haar ethische imago en wettelijke verplichtingen.  In de jaren voorafgaand aan dat moment zullen we bewijs verzamelen, getuigen horen en de aanklacht formuleren. Door middel van verschillende presentatievormen vindt er een uitwisseling plaats met verschillende belanghebbenden en inwoners van de stad, zoals ‘ongedocumenteerde’ migranten, ‘gedocumenteerde’ burgers, andere kunstenaars, politici, advocaten en organisaties die betrokken zijn bij de aanpak van deze kwestie.

SUPPORT US - GET MERCH

HOODY

Diverse designs, verkrijgbaar in 2 kleuren.

T-SHIRT

Diverse designs, verkrijgbaar in 2 kleuren..

STICKER PACK

Set van 4 designs, 20 stuks totaal.

EVENTS


Hieronder vind u de events die de verschillende onderdelen van het project vormen.

Pt 3 - The Witnesses

In De Appel presenteren we een derde hoofdstuk, dat zich richt op de getuigen. Dmv gesprekken met ongedocumenteerden verzamelen we getuigenissen voor het tribunaal tegen Amsterdam in 2025..

De Appel - April 2024 t/m Juni 2024

Pt 2 - The Frame

Bij Podium Mozaïek zal er een installatie worden gepresenteerd waarin de framing van vluchtelingen wordt ontrafeld. Door een groot aantal in de media gepubliceerde berichten bij elkaar te plaatsen zal de toeschouwer worden uitgedaagd na te denken over de (beeld)taal die zij door de media voorgeschoteld krijgen.

Podium Mozaiëk - November 2023 t/m Januari 2024

Pt 1 - The Background

In het Amsterdam Museum presenteren we een tijdlijn van de eerdere juridische procedures die de voorwaarden van de zogenaamde bed-bad-broodvoorziening (BBB) hebben bepaald.

Amsterdam Museum - Oktober 2023 t/m Februari 2024

Pt 2 - At IDFA

Speciaal voor IDFA stellen we een programma samen op 16 november. DIt zal gecombineerd worden door een publieksprogramma waarbij verschillende gesprekspartners worden uitgenodigd voor een gesprek over de betreffende documentaires.

Podium Mozaiëk - 16 November 2023

Pt 2 - The Hearing

In dit deel gaan we i.s.m. Pim Fischer, Souleyman en andere betrokkenen bewijslast verzamelen middels een performance, om te bepalen wat er is gebeurd met de belofte van menswaardige opvang van vluchtelingen.

Podium Mozaiëk - 25 Oktober 2023

MENSENRECHTEN


"Mensenrechten bieden een maas in de wet voor ‘ongedocumenteerde’ vluchtelingen – zo is het BBB-beleid ontstaan. Maar de wet alleen kan regeringen niet dwingen om mensenrechten te implementeren, noch kan het de pogingen van andere wetgevers belemmeren om het beleid dat deze rechten beschermt terug te draaien of te omzeilen."


Lara Khaldi

DE KWESTIE


Mensen in nood dienen beschermd te worden. Het is daarnaast feitelijk niet mogelijk voor iedereen om terug te keren naar hun land van herkomst. Wat gaan we doen als maatschappij? Gaan we humaan met vluchtelingen om, of houden we star vast aan regels? Daarmee blijven mensen  jaren lang in limbo, en belanden zij vaak zonder uitzicht op een oplossing of een menswaardig voor altijd op straat.


Het Nederlandse beleid biedt tijdelijk (maximaal 1,5 jaar) onderdak, basisvoorzieningen (zoals voedsel) en gezondheidszorg aan migranten ‘zonder papieren’ die niet terug kunnen naar hun land van herkomst, maar vanwege hun legale status niet in aanmerking komen voor reguliere sociale steun. Het beleid, dat in 2014 werd ingevoerd, was het resultaat van een klacht die op 17 januari 2013 werd ingediend bij het Europees Comité voor Sociale Rechten tijdens de Conferentie van Europese Kerken over de behandeling van uitgeprocedeerde vluchtelingen door de Nederlandse overheid.


Het Comité constateerde schendingen van verschillende artikelen van het Europees Sociaal Handvest en oordeelde dat de Nederlandse regering inbreuk had gemaakt op de rechten van personen zonder verblijfsvergunning en hun menselijke waardigheid niet had beschermd. Het stelde ook dat Nederland ervoor moet zorgen dat ‘vreemdelingen zonder papieren’ toegang hebben tot voedsel, kleding en onderdak, als noodzakelijke verplichting om hun menselijke waardigheid te beschermen. De Nedrlandse staat heeft dit gekoppeld aan het meewerken aan uitzetting, wat in strijd is met mensenrechterlijke verdragen.


EEN VERGUNNING OM ONDER DE HEMEL TE ZITTEN


De teksten op deze pagina zijn grotendeels gebaseerd op het e-mail-essay

"een vergunning om onder de hemel te zitten" dat Lara Khaldi schreef voor Het Amsterdam Museum.


Het hele artikel is hier te lezen.

KOM NAAR ONS VOLGENDE EVENEMENT


WIl je op de hoogte blijven en op de hoogte blijven van de stappen die we ondernemen binnen dit project?

Vul hieronder je email adres in.